به گزارش شیوا بیان، نشست هماهنگی اعضای پدافند غیرعامل مخابرات منطقه اردبیل با حضور مدیر شبکه به منظور بررسی راهکارهای حصول اطمینان از پایداری شبکه و خدمات مخابراتی در این منطقه برگزار شد.

محمدرضا افرا پدافند غیرعامل را به دلیل خنثی نمودن و پیش بینی خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در تجهیزات مخابراتی بسیار حائز اهمیت و نقش آن را به جهت سیستم های جانشین، مسیرهای پروتکشن و نیازهای تجهیزاتی، مهم توصیف کرد.

مدیر شبکه مخابرات منطقه اردبیل اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه مخابرات منطقه اردبیل مطابق با برنامه‌های ابلاغی و محوله توسط ستاد( شرکت مخابرات ایران) همواره جزو سردمداران این مقوله مهم بوده کما اینکه می توان به برگزاری انواع مانورهای متعدد به همراه برگزاری جلسات آموزشی توجیهی در این راستا در طی سالیان اخیر اشاره کرد.

ارائه گزارش اقدامات انجام یافته در سالجاری توسط اداره حراست و مسئول پدافند غیرعامل در منطقه به همراه پاره ای توضیحات با موضوع سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توسط رئیس اداره فناوری اطلاعات در منطقه از دیگر بخش های مطروحه در این نشست بود.

گفتنی است، طی روزهای آتی با هماهنگی‌های انجام یافته برگزاری مانور اقداماتی نیز در منطقه اردبیل با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام خواهد یافت.