شیوابیان-یادداشت-علی اصغر پیچکانل

انتقاد، دریچه ای رو به پیشرفت است که در صورت بسته شدن این دریچه، فساد و سکون هر مجموعه ای را در بر خواهد گرفت. انتقاد منطقی و مطالبه گری از مسئولان و در راس آن استاندار، قدرت معنوی پیشران استان است که مسئولان بایستی در قبال انتقاد، ظرفیت تحمل، اصلاح، نقدپذیری را داشته باشند و منتقدین نیز بر محور انصاف، اسناد و نیک‌خواهی پیش بروند.

اگرچه اصولگرایان کمتر انتقادپذیر هستند و سعی در قطع ریشه یکدیگر دارند، اما بایستی از همه‌ی منتقدین بخواهیم برای پیشرفت استان، دقیق تر و با وسواس بیشتر به موضوعات اشراف داشته باشند و اسیر بازی با کلماتی که ریشه در عوام زدگی داشته باشند نگردند. عملکرد عاملی را با اعداد و ارقام و برنامه مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که او یکی از موفق‌ترین استانداران کشور است. این امر باعث شد که او نه تنها زمستان اردبیل را در کسوت استانداری دید، بلکه در دور دوم سفرهای رییس جمهور نیز به دنبال بودجه های کلان است تا علاوه بر بودجه عمرانی، بودجه های تهاتر نفت و ماده ۵۶ را به اردبیل گسیل کند

همه خوب می دانیم که حامد عاملی در برهه‌ای به مدیریت ارشد استان اردبیل منصوب شده است که کشور شاهد بیشترین تحریم های خارجی، تنش های داخلی و تورم افسار گریخته است. لازمه‌ی فعالیت در این فضا همدلی در سطح استان است. فعالین سیاسی خوب بخاطر دارند که دوران استانداران دولت روحانی در اردبیل، حمایت شورای عالی اصلاح طلبان از خدابخش و بهنامجو چه تاثیر مثبتی در تسهیل امور داشت، اما تاریخ نشان داده متاسفانه بازی اصولگرایان در بازه زمانی قدرت، همیشه بر علیه یکدیگر بوده و در نهایت، امورات را با حجم گسترده پرونده سازی تحویل طیف دیگر سیاسی می‌دهند

اینکه اردبیل قحط‌الرجال است و دست عاملی در گزینش مدیران توانمند بسته، حرف گزافی نیست. ضعف مدیران میانی در استان مشهود است و البته انتخاب عاملی برای مدیریت ها معمولا بین بد و بدترین ها است چرا که اصولا خوبی وجود ندارد یا خوب‌ها به زبان سیاسیون سوخته اند!

به عنوان مصداق،مدیریت های ورزشی، صنعتی، میراثی و… که ماههاست عاملی به دنبال تعیین آنهاست، چه نیروهای توانمندی در استان مطرح بوده است که عاملی آنها را نادیده گرفته است. به طور کلی عاملی از خیرالموجودین بهره برده است و البته به او هم مانند بقیه مدیران بایستی حق استفاده از یک تیم همراه در حلقه اول را داد، چرا که این اختیار، بدعتی نوین یا انحرافی نیست

نکته پایانی بر این است که عاملی مخالفان مشخصی نیز در بین سیاسیون دارد. و این مخالفت مربوط به عملکرد مثبت و منفی حامد نبست. مربوط به قطع دست رانت خوارانی است که می‌توانند فقط از یک حکم مشاوره بر تجارت پنبه، به اندازه یک کارخانه اختلاس کنند. افرادی از طیف بهار تا رانت خواران ائتلاف، که گزینه شان از روز اول حامد عاملی نبود و تا روز آخر هم برای رسیدن به مال و مقام از عاملی بد خواهند نوشت، اما فعلا در زمستان سخت هستند که باورشان نمی شد.