به گزارش شیوا بیان، حجت الاسلام کثیرلو نشست هم اندیشی رئیس دادگستری استان با قضات محاکم تجدید نظر و کیفری استان بر لزوم خویشتنداری و پرهیز از خشم و تندی در مواجهه با اصحاب پرونده و ارباب رجوع تاکید و از تلاش های شبانه روزی و جهاد گونه قضات و کارکنان قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم و حیاتی دادگاه های تجدید نظر یادآور شد این نقش مهم ایجاب می کند تا قضات تجدید نظر با علم، تخصص و دقت مضاعف اقدام به صدور آرای قضایی نمایند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه محور عمل در دستگاه قضایی، قانون است گفت: وظیفه دستگاه قضایی بر این است تا ضمن عمل بر قانون، بر نحوه اجرای صحیح قانون در سایر نهادها و دستگاه ها نظارت کرده و در صورت مشاهده موارد تخلف با خاطیان برخورد نماید‌.

وی سند تحول قضایی را یکی دیگر موضوعات مهم عنوان کرد که در این سند بر بهره مندی بیش از پیش از فناوری های نوین و دادرسی های الکترونیکی تاکید شده که الحمدالله دستگاه قضایی استان در راستای عمل بر اساس سند تحول قضایی از پیشگامان استفاده از فن آوری های نوین و به ویژه دادرسی های الکترونیکی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان هم چنین اتقان آراء را یکی دیگر از موارد مهم عنوان نمود که ضرورت دارد قضات استان توجه و اهتمام ویژه و بیش از پیشی در این خصوص داشته باشند.

بحث و تبادل نظر و ارایه راهکارها و پیشنهادها در خصوص مسایل مرتبط با دادگاه های تجدید نظر از دیگر موضوعات این جلسه بود.