فرماندار اردبیل در آیین تودیع معارفه شهردارهیر  بر هم دلی وتعامل واتحاد شورای شهرهیر باشهردارجدید تاکید کرد وگفت:این اتحاد وتعامل و توسعه شهرهیر دربخش های مختلف رابه دنبال داشت.

به گزارش شیوابیان،فرماندار اردبیل در آیین تودیع معارفه شهردارهیر  بر هم دلی وتعامل واتحاد شورای شهرهیر باشهردارجدید تاکید کرد وگفت:این اتحاد وتعامل و توسعه شهرهیر دربخش های مختلف رابه دنبال داشت.

مهندس اعتماداعجازی باتوجه به ظرفت گردشگری وفرهنگی شهر هیر گفت:باید بابرنامه ریزی هدفمند این ظرفیت ها شکوفا شود.

وی با اشاره به گردشگری بودن بخش هیر گفت:باید زیرساخت های خدماتی ورفاهی دراین بخش تکمیل شود تارضایت گردشگران را به دنبال داشته باشد.

فرماندار اردبیل ازپیگیری مطالبات بخش هیر خبرداد وگفت:این مطالبات اولویت بندی واجرایی می شود.

  پرینت
شناسه خبر : 6525 | تاریخ انتشار : 21 بهمن 1400 - 19:43 | 202 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :