فرماندار اردبیل در دومین سال آغاز طرح جهش تولید در دیم زارهای اردبیل گفت:طرح الگوی کشت و صنعتی سازی حوزه کشاورزی باید به طور مناسب در شهرستان اردبیل اجرایی شود ودراین زمینه جهادکشاورزی باید اهتمام جدی داشته باشد وهمکاری کشاورزان هم از ضرورت ها است.

به گزارش شیوابیان، وی با اشاره به اینکه یکی از بخش های توسعه شهرستان اردبیل بخش کشاورزی است افزود :باید دراین بخش مدیریت مناسب انجام شود تا شهرستان درمسیر توسعه اشتغال واقتصاد با استفاده ازظرفیت کشاورزی قرارگیرد.

فرماندار اردبیل گفت:هرچند اقداماتی در توسعه بخش کشاورزی شهرستان انجام شده است ولی اقدامات وکارهای نکرده دراین بخش زیاد است وباید دربخش کشاورزی شهرستان اقدامات عملی وتاثیرگذار انجام شود.

اعتماد اعجازی گفت:طرح آبیاری نوین در اراضی کشاورزی و حذف آبیاری سنتی درشهرستان مبنای کار باشد وکشت محصولات کم آب بر هم بامحوریت الگوی کشت مبنای کار اقدامات قرار گیرد.

وی گفت:کشاورزی مدرن و ایجاد زنجیره ها برای افزایش بهره وری و رونق تولید واشتغال درشهرستان باید اولویت باشد تا گامی بزرگ در رونق کشاورزی برداشته شود

  پرینت
شناسه خبر : 9811 | تاریخ انتشار : 20 آبان 1401 - 19:19 | 10 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط :