به گزارش شیوا بیان، قاسم رحیمی با بیان اینکه قراردادهای کار لزوما کتبی نیست، عنوان کرد: پیش بینی های قانونی لازم برای قرادادهای کتبی، شفاهی و حتی عدم انعقاد هر نوع قرارداد کارگری و کارفرمایی در قانون کار مشخص شده است.

او تاکید کرد: عدم انعقاد قرارداد کتبی نمی تواند نافی حقوق قانونی کارگران باشد و حداقل های قوانین مشخص کار، تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار لازم الاجرا است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: در مواردی که قراداد کتبی بین کارگر و کارفرما بسته نشده و یا قرارداد با وجود ادامه اشتغال فرد در کارگاه تمدید نمی شود براساس ماهیت شغل و نظر مراجع حل اختلاف مدت زمان قرارداد دایمی تلقی می شود.

رحیمی یادآور شد: به دلیل صدور آرای سنگین در مراجع حل اختلاف جهت انباشت مطالبات کارگری ضرورت دارد کارفرمایان حقوق و مزایای کارگران را بر اساس قانون کار و در زمان مقرر پرداخت کنند.

او اذعان کرد: عدم عقد قراداد کار بین کارگر و کارفرما و پرداخت نکردن حق و حقوق کارگر، بر اساس قوانین بیشتر موجب تضرر کارفرمایان است و به لحاظ آن هیچ گونه حقی از کارگر ضایع نخواهد شد.

توافق های کمتر از قانون کار قابل پذیرش نیست

رحیمی با اشاره به اینکه قرارداد های سفید امضا فاقد وجاهت قانونی است افزود: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار و ثبت الکترونیکی قراددادهای کار مشکلات موجود در این خصوص با گذشت زمان به صورت چشمگیر کاهش خواهد یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل با تاکید اینکه توافق های کمتر از قانون کار قابل پذیرش نیست تاکید کرد: ضرورت دارد کارفرمایان حق و حقوق و دستمزد کارگران را بر اساس سیستم بانکی پرداخت کنند و دریافت رسید دستی از کارگران به جهت دریافت دستمزد سند قانونی تلقی نخواهد شد.