کاظم صدشکر در گفت و گو با خبرنگار شیوا بیان, یکی از معضلات شهر را رخنه فرهنگ غربی در ساختمان سازی و نمای امروزی ساختمان ها عنوان کرد و گفت: لازم است شوراهای شهر با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مساله نماهای ساختمانی که غالبا به تقلید از نماهای رومی و سایر کشورها ساخته می شوند توجه کنند و با ارائه نمونه های داخلی که با تاریخ، سنت و فرهنگ ما سازگاری دارند، روند تغییر چهره شهر و از دست دادن هویت آن را بگیرند که در این راستا لازم است نماهای خاص در خور اصالت شهر تعریف شود.

صد شکر در خصوص توسعه متوازن شهری و اهمیت آن عنوان کرد: لازم است تمامی امکانات رفاهی و خدماتی در کلیه مناطق شهری به صورت متوازن و یکسان توزیع شود و در این خصوص هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد.

وی تعامل بین اعضای شورای شهر را عاملی مهم در برنامه ریزی های کلان عنوان کرد و افزود: عدم تعامل مثبت بین شوراها باعث ایجاد چند قطبی و اختلافات عدیده می شود که در این میان هدف اصلی که خدمت به شهر و شهروندان است به فراموشی سپرده می شود.

عضو نظام مهندسی استان اردبیل ادامه داد: در برخی موارد شاهد آن هستیم که شهر فدای دعواهای اعضای شورا می شود در صورتیکه اگر اختلافات را به اتحاد تبدیل کنند می توانند پر قدرت در برنامه ریزی شهری ظاهر شوند و شهرداری را نیز مجاب به رسیدگی به خواسته های مردم کنند.

صدشکر داشتن استقلال فکری و سیاسی را  جزو نکات مثبت برای حضور یک فرد در انتخابات دانست و تصریح کرد: در صورتیکه فردی وابستگی به گروه خاصی داشته باشد و به پشتوانه حمایت آنان بتواند جایگاه خوبی در انتخابات پیش رو کسب کند، بنظرم این فرد در آینده بدلیل نداشتن استقلال فکری نخواهد توانست نماینده خوبی برای مردم در پارلمان محلی باشد.