به گزارش شیوابیان، عضو شورای شهر اردبیل گفت: معتقد هستیم بحث پژوهش و ارتباط با مراکز علمی می‌تواند در بهبود مدیریت شهری و نوین سازی آن موثر باشد و سبب کاهش هزینه های شهری شود اما در شرایط کنونی همکاری دوسویه دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی با مجموعه مدیریت شهری مطلوب نیست

وی با بیان اینکه امروز برای شورا و شهرداری باعث افتخار است که میزبان یک مرکز علمی بنام دانشگاه محقق اردبیلی هستیم؛افزود: کشور در مدیریت شهری با چالش هایی مواجه است که نیاز است با دوراندیشی در کالبد جامع شناسی، شهرسازی و علوم اجتماعی؛ دانشگاه ها با پژوهش و ایده سازی، آینده‌ی یک شهر را ترسیم کنند

عضو شورای شهر اردبیل گفت: انتظار مجموعه شورا و شهرداری اردبیل از دانشگاه محقق ، داشتن احساس مشترک نسبت به شهر مادری است، چرا که دانشجویان سفیران و مهمانان اردبیل هستند و فراهم کردن محیط شهری و خاطره انگیزی در حد شان دانشجویان وظیفه مشترک دانشگاه و شهرداری است

غریبی با بیان اینکه هرچند نهادها و دستگاه‌های اجرایی از جمله شورا و شهرداری در بحث نیاز به مشاوره یا بهره مندی از بارِ علمی برای اجرای پروژه های شهری در نظر دارد از وجود دانشگاه ها بهره‌مند شود؛ افزود: افزایش نقش دانشگاه محقق با وجود مرکز پژوهش های شهرداری و شورای شهر بسترسازی شده است

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهرگفت: خوشبختانه روندی که امروز توسط مدیر دانشگاه پیش گرفته شده است و شاهد نشست مشترک با این مجموعه هستیم، با توجه به اینکه شعار شورای شهر نیز در این دوره شورای علمی بود میتوان برای آینده نتایج مثبتی تصور کرد.

عضو شورای شهر اردبیل با تاکید بر اینکه مدیران دانشگاه هم باید برای این تعامل و ارتباط علاقمند بوده و پیشقدم شود؛ گفت: نقش و آفرینش علم و دانش در توسعه شهری و به حداقل رساندن مشکلات شهر با ابزار و علم و تخصص از الزامات است که دانشگاه محقق پتانسیل لازم علمی و فنی برای تاثیر گذاری مثبت بر شهر را دارد.