آموزشی و تربیتی
قدردانی رئیس کل دادگستری استان از پیشگامان آزاد سازی زندانیان جرائم مالی و غیر عمد توسط دانش آموزان تحت عنوان “پویش فرزندان انقلاب” 25 اردیبهشت 1400

قدردانی رئیس کل دادگستری استان از پیشگامان آزاد سازی زندانیان جرائم مالی و غیر عمد توسط دانش آموزان تحت عنوان “پویش فرزندان انقلاب”

مراسم آزاد سازی زندانیان جرائم مالی و غیر عمد توسط دانش آموزان مدارس اردبیل تحت عنوان "پویش فرزندان انقلاب" با حضور رئیس کل دادگستری استان، بازرس استان، مدیر کل آموزش و پرورش استان، مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان و تنی چند از مسئولان تربیتی و پرورشی مدارس اردبیل درمحل دادگستری استان اردبیل برگزار شد.