آگهی دولتی
موج نگرانی اصحاب رسانه از تعطیلی فله ای مطبوعات / مجلس انقلابی باید انقلابی عمل کند 02 اردیبهشت 1400
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان اردبیل عنوان کرد:

موج نگرانی اصحاب رسانه از تعطیلی فله ای مطبوعات / مجلس انقلابی باید انقلابی عمل کند

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان اردبیل با انتقاد به حذف آگهی از نشریات گفت: پاسکاری رکن چهارم دموکراسی در زمین مجلس و دولت در حقیقت حیات و ممات بیست هزار نفری شاغلان این حرفه را رقم می زند.