ابوالفضل فاتح درباره انتخابات آمریکا
یادداشتی برای سال ۱۴۰۰ اردبیل 24 آذر 1399

یادداشتی برای سال ۱۴۰۰ اردبیل

اردبیل- شورای شهر، بر محوریت «دومین گام بزرگ برای توسعه کلانشهر اردبیل» شکل می‌گیرد.

ایران و آمریکای جدید / آخرین یادداشت ابوالفضل فاتح درباره انتخابات آمریکا 18 آبان 1399

ایران و آمریکای جدید / آخرین یادداشت ابوالفضل فاتح درباره انتخابات آمریکا

یادداشتی از: ابوالفضل فاتح شخصیت بایدن با ترامپ متفاوت است و البته ایشان یا هر کس دیگری که در امریکا باشد، طبیعتا شیفته ی ملت ایران نخواهند بود و به منافع کشور و حزب خودشان می اندیشند، اما میزان پیوستگی جریانات داخلی آمریکا با دشمنان و رقبای منطقه ای ایران و همچنین میزان معارضت این جریانات […]