ابوالفضل فاتح | شیوا بیان
ایران و آمریکای جدید / آخرین یادداشت ابوالفضل فاتح درباره انتخابات آمریکا 18 آبان 1399

ایران و آمریکای جدید / آخرین یادداشت ابوالفضل فاتح درباره انتخابات آمریکا

یادداشتی از: ابوالفضل فاتح شخصیت بایدن با ترامپ متفاوت است و البته ایشان یا هر کس دیگری که در امریکا باشد، طبیعتا شیفته ی ملت ایران نخواهند بود و به منافع کشور و حزب خودشان می اندیشند، اما میزان پیوستگی جریانات داخلی آمریکا با دشمنان و رقبای منطقه ای ایران و همچنین میزان معارضت این جریانات […]

آیا آراء پنهان سرنوشت بایدن و ترامپ را تغییر می دهد؟ 13 آبان 1399

آیا آراء پنهان سرنوشت بایدن و ترامپ را تغییر می دهد؟

ترامپ شخصیت مثبتی در افکار عمومی به ویژه در نزد دانشگاهیان تلقی نمی شود. و شاید «رای پنهان» را که ممکن است از چشم نظرسنجی ها دور مانده در روز انتخابات خود را نشان دهد.