احمد ناصری
برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان پایه‌های نهم و دوازدهم از ۲۷ اردیبهشت 21 اردیبهشت 1400
مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان پایه‌های نهم و دوازدهم از ۲۷ اردیبهشت

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا، از برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان پایه‌های نهم و دوازدهم از 27 اردیبهشت تا 24 خرداد خبر داد.