اداره میراث فرهنگی
تبلور جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل در نمایشگاه بین‌المللی تهران 10 بهمن 1400

تبلور جاذبه‌های گردشگری استان اردبیل در نمایشگاه بین‌المللی تهران

معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل از برپایی نمایشگاه صنعت گردشگری در تهران و حضور پررنگ استان در این نمایشگاه خبر داد.