ارز تک نرخی
بخش خصوصی خواستار تک نرخی شدن ارز است 12 دی 1399
رییس اتاق بازرگانی اردبیل:

بخش خصوصی خواستار تک نرخی شدن ارز است

اردبیل- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: بخش خصوصی خواستار تک نرخی شدن ارز است.