ارشاد اسلامی
ضرورت توجه به حوزه فرهنگ و هنر در شهر توریستی سرعین 03 دی 1399
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:

ضرورت توجه به حوزه فرهنگ و هنر در شهر توریستی سرعین

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: سرعین با اهمیتی که در صنعت گردشگری و توریسم یافته است نیازمند پیوست فرهنگی و ارائه خدمات فرهنگی در کنار این صنعت دارد.