استاندارد استان اردبیل
انجام بیش از ۲ هزار مورد بازرسی طرح طاها در استان اردبیل 05 بهمن 1399
مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد:

انجام بیش از ۲ هزار مورد بازرسی طرح طاها در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل استاندارد استان اردبیل از انجام بیش از ۲ هزار مورد بازرسی طرح طاها طی ۹ ماهه نخست سال در استان اردبیل خبر داد.