اسماعیل آذرمی
مسئولان تشنگی اسلام آباد مغان را دریابند، مغان قطب زرخیز کشاورزی استان، اما این روزها اسلام آباد مغان تشنه است! 05 تیر 1400

مسئولان تشنگی اسلام آباد مغان را دریابند، مغان قطب زرخیز کشاورزی استان، اما این روزها اسلام آباد مغان تشنه است!

مغان قطب زرخیز کشاورزی استان است اما این روزها اسلام آباد مغان تشنه است! شیوابیان- یادداشت: اسماعیل آذرمی، بحران آب یکی از چالش های پیش روی مردم در سراسر جهان می باشد و جنگ آب قطعاً یکی از جنگ های آتی بشریت خواهد بود. آب به عنوان حیاتی ترین موضوعات گره خورده با حیات بشر بایستی در اولویت تدبیرهای مسئولان قرار گیرد.

23 اسفند 1399

خط فرهنگی شورای اردبیل با کدام عضو تداوم دارد؟

شیوا بیان – یاداشت اسماعیل آذرمی، شورای شهر از باب اینکه محلی برای تلاقی اندیشه‌ها می‌باشد حضور افرادی با جنس‌های تفکراتی گوناگون باعث بهبودی روند خروجی تصمیمات می‌باشد. تطور و تکامل مدیریت شهری زمانی بهتر محقق خواهد شد که سمت و سوی مدیریت شهری صرفاً معطوف به امور عمرانی نبوده و به تمام ذائقه‌های اجتماعی […]