اسمعیل زاده
همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته ارتباطات وروز جهانی مخابرات 29 اردیبهشت 1400

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته ارتباطات وروز جهانی مخابرات

همایش دوچرخه سواری با حضوراسمعیل زاده مدیر مخابرات منطقه اردبیل با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.