اصلاح الگوی مصرف
۹۴۱ میلیارد تومان برای پروژه های آب و برق در استان اردبیل هزینه شد 02 دی 1399
در قالب پویش «هر هفته الف ب ایران» از سال گذشته تا کنون؛

۹۴۱ میلیارد تومان برای پروژه های آب و برق در استان اردبیل هزینه شد

رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان اردبیل گفت: از سال گذشته تا کنون در سطح استان پروژه های صنعت آب و برق در قالب پویش هر هفته الف ب ایران با هزینه 941 میلیارد تومان توسط مقام عالی وزارت و مقامات عالی کشور از جمله ریاست جمهوری افتتاح شده است.