اطفا حریق
آماده باش نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل جهت اطفا حریق احتمالی 26 اردیبهشت 1401

آماده باش نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل جهت اطفا حریق احتمالی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: با توجه به گرم شدن هوا احتمال حریق در مراتع و جنگل ها، نیروهای حفاظت منابع طبیعی استان با تجهیزات و امکانات لازم آماده باش هستند.