اطلاعات و ارتباطات استان اردبیل
اتصال روستای کنسول‌کندی شهرستان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات 24 آبان 1399
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل خبر داد:

اتصال روستای کنسول‌کندی شهرستان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات

اردبیل- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از اتصال روستای کنسول‌کندی شهرستان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات و برقراری اینترنت پرسرعت در این روستا خبر داد.

ارائه 247 خدمت در دفاتر پیشخوان و ICT روستایی استان اردبیل 11 آبان 1399
مدیرکل ارتباطات اردبیل خبر داد:

ارائه 247 خدمت در دفاتر پیشخوان و ICT روستایی استان اردبیل

شیوا بیان- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از فعالیت 192 دفتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی در استان اردبیل و ارائه 247 خدمت توسط این دفاتر خبر داد.

اتصال 1861 مدرسه استان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات 08 آبان 1399
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل خبر داد؛

اتصال 1861 مدرسه استان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات

شیوا بیان- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از پیشبرد برنامه‌های ایران همدل در استان اردبیل خبر داد و گفت: جلسه شورای هماهنگی مدیران ICT استان با موضوع «همدلی برای ایران همدل» در محل این اداره کل برگزار و آخرین اقدامات بررسی شد.