افراد سودجو
مراقب افراد سود‌جو با وعده کارت طلایی و هوشمند باشید 10 آبان 1399
مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل:

مراقب افراد سود‌جو با وعده کارت طلایی و هوشمند باشید

شیوا بیان- مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مراقب افراد سود جو با وعده کارت طلایی و هوشمند باشند.