افزایش تردد | شیوا بیان
ثبت ۵۱۰ هزار تردد در استان اردبیل / افزایش ۱۹۳ درصدی ترددها 07 فروردین 1400
مدیرکل راهداری استان اردبیل خبر داد:

ثبت ۵۱۰ هزار تردد در استان اردبیل / افزایش ۱۹۳ درصدی ترددها

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: از 25 اسفند تا 6 فروردین 510 هزار تردد در مبادی ورودی و خروجی استان به ثبت رسیده است.