امنیت فیزیکی
صدور اولین گواهینامه افتا در حوزه خدمات عملیاتی در استان اردبیل 19 آذر 1399

صدور اولین گواهینامه افتا در حوزه خدمات عملیاتی در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از صدور اولین گواهینامه افتا در حوزه خدمات عملیاتی با گرایش پیاده سازی امنیت فیزیکی خبر داد.