امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
تأمین مالی‌عمرانی نیازمند تعریف ساز‌و‌کارهای مناسب برای بانک‌ها است 24 دی 1400
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل:

تأمین مالی‌عمرانی نیازمند تعریف ساز‌و‌کارهای مناسب برای بانک‌ها است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: تامین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی نیازمند تعریف ساز‌و‌کارهای مناسب برای بانک‌ها، موسسات اعتباری، بازارهای بیمه و سرمایه است.

برگزاری انتخابات مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری در استان 19 اردیبهشت 1400
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی اردبیل خبر داد:

برگزاری انتخابات مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری در استان

سرپرست امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: انتخابات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل با نماد وساربیل طی امروز، در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد.