امید نسیمی
ثبت بیش از ۲ میلیون تخلف سرعت غیرمجاز در استان اردبیل 21 شهریور 1400
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری اردبیل خبر داد:

ثبت بیش از ۲ میلیون تخلف سرعت غیرمجاز در استان اردبیل

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری حمل ونقل جاده ای استان اردبیــل ثبت بیش از 2 میلیون و 888 هزار تخلف سرعت غیرمجاز در استان خبر داد.

ثبت بیش از ۶ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی در استان اردبیل 09 مرداد 1400

ثبت بیش از ۶ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی در استان اردبیل

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیــل گفت: 6 میلیون و 697 هزار تخلف عدم رعایت فاصله طولی در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید.