امین موسوی
شتاب ورزش استان اردبیل با افتتاح پروژه های نیمه کاره 10 آذر 1401

شتاب ورزش استان اردبیل با افتتاح پروژه های نیمه کاره

پروژه های ورزشی نیمه کاره استان افتتاح شد! شاید بار اول که این خبرها را شنیدیم به شدت تعجب کردیم و به وجد آمدیم! سوال های متعددی ما را احاطه و بر تعجب ما اضافه کرد ! اما این پروژه ها افتتاح شد و قطعا دل ورزشکاران و اهالی منطقه را شاد و خوشحال کرده است.

آیا مردم و جامعه فوتبال استان از تبدیل چمن طبیعی به مصنوعی مجموعه تختی اردبیل راضی هستند ؟  10 آذر 1401

آیا مردم و جامعه فوتبال استان از تبدیل چمن طبیعی به مصنوعی مجموعه تختی اردبیل راضی هستند ؟ 

بیش از شروع یادداشت باید اذعان کرد که بازسازی استادیوم مجموعه تختی باید خیلی زودتر از این انجام می گرفت و دیرتر نیز اقدام شده است.

ورزش قهرمانی بانوان اردبیل کورسوی امید در تاریکی 01 مهر 1399

ورزش قهرمانی بانوان اردبیل کورسوی امید در تاریکی

شیوا بیان_ ورزش قهرمانی و حرفه ای ورزشکاران بانو در استان اردبیل با پیشرفت محسوس اما به آهستگی در حال رشد و افزایش است. چنانچه به تاریخ ورزش استان اردبیل مراجعه کنیم موفقیت ها در ورزش قهرمانی و حرفه ای بانوان استان اردبیل از اوایل دهه ۸۰ آغاز شده است و به مرور و تاکنون […]