انتخابات آمریکا
ایران و آمریکای جدید / آخرین یادداشت ابوالفضل فاتح درباره انتخابات آمریکا 18 آبان 1399

ایران و آمریکای جدید / آخرین یادداشت ابوالفضل فاتح درباره انتخابات آمریکا

یادداشتی از: ابوالفضل فاتح شخصیت بایدن با ترامپ متفاوت است و البته ایشان یا هر کس دیگری که در امریکا باشد، طبیعتا شیفته ی ملت ایران نخواهند بود و به منافع کشور و حزب خودشان می اندیشند، اما میزان پیوستگی جریانات داخلی آمریکا با دشمنان و رقبای منطقه ای ایران و همچنین میزان معارضت این جریانات […]

رویارویی استیصال با توهم 09 مهر 1399

رویارویی استیصال با توهم

شیوا بیان- خروجی انتخابات آمریکا مشخص می‌کند که گاهی در مقابل جهان با دستان مخملی و چماقی پنهان سخن بگویند و یا با کمال عریانی و برهنگی به دنیا چنگ و دندان نشان دهند.