انتخابات ریاست جمهوری
گفتگو با حسن نوعی‌اقدم در مورد انتخابات پیش رو 13 دی 1399

گفتگو با حسن نوعی‌اقدم در مورد انتخابات پیش رو

اردبیل- حسن نوعی اقدم در خصوص حمایت از نامزدهای انتخاباتی گفت: برای همه ما وظیفه است در انتخابات ها با همراهی مردم شریف مشارکت جدی داشته باشیم و کمبود ها و نارضایتی ها را که زودگذر خواهد بود به تعیین سرنوشت آینده ملت و کشور دخالت ندهیم.