انور حجازی نیا
فعالیت مجدد کارخانه سبلان پارچه با اشتغالزایی ۱۳۰۰ نفری 02 تیر 1400
مدیرعامل شرکت سبلان پارچه خبر داد:

فعالیت مجدد کارخانه سبلان پارچه با اشتغالزایی ۱۳۰۰ نفری

مدیرعامل کارخانجات نساجی و پوشاک سبلان پارچه گفت: با ورود دستگاه قضایی این شرکت از حالت تعلیق در آمد و باعث اشتغالزایی برای یک هزار و 300 نفر در استان اردبیل شد.