اینترنت مدارس
اتصال 1861 مدرسه استان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات 08 آبان 1399
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل خبر داد؛

اتصال 1861 مدرسه استان اردبیل به شبکه ملی اطلاعات

شیوا بیان- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از پیشبرد برنامه‌های ایران همدل در استان اردبیل خبر داد و گفت: جلسه شورای هماهنگی مدیران ICT استان با موضوع «همدلی برای ایران همدل» در محل این اداره کل برگزار و آخرین اقدامات بررسی شد.