بازدید دامپزشکی اردبیل
بازدید مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از کارخانه خوراک دام و طیور و مکمل آبزیان زیبا دانه 10 فوریه 2022

بازدید مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از کارخانه خوراک دام و طیور و مکمل آبزیان زیبا دانه

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل به همراه روسای ادارات تشخیص و درمان و نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و نیز رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نمین از کارخانه تولید کننده خوراک دام و طیور و مکمل آبزیان زیبا دانه بازدید کرد.