بازرسی اصناف
بازرسی از واحد های قصابی در مشگین شهر 06 فروردین 1401
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل طی مصاحبه ای گفت:

بازرسی از واحد های قصابی در مشگین شهر

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل طی مصاحبه ای گفت: بازرسی از واحد های صنفی قصابی در سطح استان ادامه دارد و با واحدهای گوشت فروشی اعم از گوشت قرمز و سفید که گرانتر از قیمت های مصوب عرضه کنند و سعی در اجحاف حق و حقوق مصرف کنندگان را داشته باشند برخورد می‌شود .

بازدید از یک هزار و ۸۰۰ واحد صنفی در اردبیل 02 اسفند 1399
رییس اتاق اصناف اردبیل خبر داد:

بازدید از یک هزار و ۸۰۰ واحد صنفی در اردبیل

اردبیل- رییس اتاق اصناف اردبیل از بازرسی یک هزار و 800 واحد صنفی در اردبیل خبر داد گفت: در این بازدیدها ۲۶۰ واحد صنفی مورد اخطار ، تذکر و جریمه قرار گرفت.