باغ آلبالو شورابیل
اردبیل صاحب باغ آلبالو میشود 02 اردیبهشت 1401
مدیر منطقه نمونه گردشگری شورابیل اظهار کرد:

اردبیل صاحب باغ آلبالو میشود

مدیر منطقه نمونه گردشگری دریاچه شورابیل اردبیل گفت: سایت باغ آلبالو در مساحت پنج هزار متر مربع در این منطقه راه‌اندازی می‌شود.