بخشدار جعفرآباد
مردم جعفرآبادمغان پروتکل های بهداشتی را به خوبی رعایت می کنند 06 آذر 1399
بخشدار جعفرآباد مغان:

مردم جعفرآبادمغان پروتکل های بهداشتی را به خوبی رعایت می کنند

اردبیل- بخشدار جعفرآبادمغان گفت: با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب خوشبختانه در حال مردم جعفرآبادمغان با زدن ماسک پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.