برق رسانی
ساماندهی شبکه برق محدوده نوران‌چایی و عدالت‌آباد اردبیل 19 اردیبهشت 1400
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد:

ساماندهی شبکه برق محدوده نوران‌چایی و عدالت‌آباد اردبیل

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از اصلاح، نیرورسانی وساماندهی شبکه برق اطراف نوران چایی و محله کم برخوردار عدالت آباد در حاشیه شهر اردبیل خبر داد.