بسته های حمایتی
کمک مومنانه کارکنان پزشکی قانونی اردبیل به نیازمندان 14 دی 1399

کمک مومنانه کارکنان پزشکی قانونی اردبیل به نیازمندان

اردبیل- کارکنان پزشکی قانونی استان اردبیل کمک های مومنانه خود را در قالب بسته های معیشتی در اختیار خانواده های نیازمند قرار دادند.

بسته های جامع بازرگانی و صادراتی به واحدهای تولیدی اردبیل ارائه می شود 26 آبان 1399
توسط شرکت شهرک های صنعتی استان؛

بسته های جامع بازرگانی و صادراتی به واحدهای تولیدی اردبیل ارائه می شود

اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل بسته های حمایتی و آموزشی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان و در بستر فضای مجازی به واحدهای تولیدی ارائه می شود.