بسیج رسانه استان اردبیل
بیانیه مشترک انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و بسیج رسانه استان اردبیل در گرامیداشت روز قدس 17 اردیبهشت 1400

بیانیه مشترک انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و بسیج رسانه استان اردبیل در گرامیداشت روز قدس

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و بسیج رسانه استان اردبیل بمناسبت گرامیداشت روز قدس بیانیه مشترکی صادر کردند.