بنزین یورو 4 | شیوا بیان
مصرف ۱۷۴ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در استان اردبیل 23 اسفند 1399
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل خبر داد:

مصرف ۱۷۴ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در استان اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: با توجه به مصرف بنزین با استاندارد یورو ۴ در ۱۱ ماه سالجاری به مقدار ۱۷۴ میلیون لیتر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی در این خصوص داشته ایم.