بهزیستی بیله سوار
ضرورت همکاری والدین با بهزیستی جهت کاهش مشکلات چشمی کودکان 21 مهر 1399
رئیس اداره بهزیستی بیله سوار مطرح کرد:

ضرورت همکاری والدین با بهزیستی جهت کاهش مشکلات چشمی کودکان

شیوا بیان- رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیله سوار گفت: 133 معلول بینایی با شدت معلولیت مختلف از خفیف تا خیلی شدید تحت پوشش بهزیستی شهرستان بیله‌سوار بوده و از حمایت‌های مستمر و غیر مستمر سازمان برخوردار هستند.