بهزیستی
«حامد رضایی» مدیرکل بهزیستی استان اردبیل شد 23 اسفند 1400

«حامد رضایی» مدیرکل بهزیستی استان اردبیل شد

«حامدرضایی» پیش از این معاون فرهنگی کمیته امداد استان اردبیل و رئیس سازمان فضای مجازی سراج بود.

ارزیابی تاثیرات واگذاری خدمات رسانی به مراکز مثبت زندگی در سازمان بهزیستی  09 مرداد 1400

ارزیابی تاثیرات واگذاری خدمات رسانی به مراکز مثبت زندگی در سازمان بهزیستی 

یادداشت: واگذاری خدمات رسانی به مراکز مثبت زندگی به دست متخصصین این امر ، باعث گردیده است تا والا ترین هدف بهزیستی که رضایت مندی جامعه است، مورد توجه قرار گیرد