بیانیه جامعه اسلامی
بیانیه جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل 20 خرداد 1400

بیانیه جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل در کنار موج برآمده از همراهی آحاد اجتماعی در بهمن 1357، بازار و بازاریان در کنار دیگر اقشار اجتماعی، فصل نوین با هم بودن را برای اعتلای ایران، خلق نمودند و بلا تردید، یکی از عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی بازار و بازاریان بودند. این مسیر، در طول بیش از چهار دهه گذشته تداوم یافته و امروزه هم بازاریان در کنشگری های اجتماعی، نقشی پر رنگ دارند.