بیمه تامین اجتماعی
۴۸ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند / راه‌اندازی بخش سنگ‌شکن مجهز و بروز در بیمارستان سبلان اردبیل 19 بهمن 1400
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل:

۴۸ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند / راه‌اندازی بخش سنگ‌شکن مجهز و بروز در بیمارستان سبلان اردبیل

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: 48 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که این میزان 608 هزار و 180 نفر را شامل می شود.

مراقب افراد سود‌جو با وعده کارت طلایی و هوشمند باشید 10 آبان 1399
مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل:

مراقب افراد سود‌جو با وعده کارت طلایی و هوشمند باشید

شیوا بیان- مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مراقب افراد سود جو با وعده کارت طلایی و هوشمند باشند.