تامین اجتماعی استان اردبیل
امکان مراجعه به پزشک بدون نیاز به دفترچه درمانی در وضعیت قرمز کرونایی 11 آذر 1399
مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل خبر داد:

امکان مراجعه به پزشک بدون نیاز به دفترچه درمانی در وضعیت قرمز کرونایی

اردبیل- مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل از امکان مراجعه به پزشک بدون نیاز به دفترچه درمانی در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.