تصفیه خانه فاضلاب | شیوا بیان
اتصال بیش از 200 واحد تولیدی به سیستم تصفیه خانه فاضلاب 06 آبان 1399
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی اردبیل خبر داد:

اتصال بیش از 200 واحد تولیدی به سیستم تصفیه خانه فاضلاب

شیوا بیان- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از تحت پوشش قرار گرفتن 230 واحد تولیدی به سیستم تصفیه خانه فاضلاب در شهرک های صنعتی استان خبر داد.