تنها روزنامه سراسری اردبیل
شماره جدید«۱۰۹۷» روزنامه سراسری ساوالان منتشر شد / پاستور در انتظار رئیسی 13 مرداد 1400

شماره جدید«۱۰۹۷» روزنامه سراسری ساوالان منتشر شد / پاستور در انتظار رئیسی

شماره جدید«1097» روزنامه سراسری ساوالان تنها روزنامه کشوری استان اردبیل امروز چهارشنبه 13 مرداد 1400 منتشر شد.

شماره جدید«۱۰۹۶» روزنامه سراسری ساوالان منتشر شد / اردبیل در سوگ شاعر خلبانان، ملوانان 12 مرداد 1400

شماره جدید«۱۰۹۶» روزنامه سراسری ساوالان منتشر شد / اردبیل در سوگ شاعر خلبانان، ملوانان

هم اکنون می توانید شماره جدید روزنامه سراسری ساوالان را از کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور تهیه کنید.