توزیع نیروی برق اردبیل
رشد ۶.۵ درصدی مصرف انرژی برق در اردبیل 19 مهر 1399
مدیرعامل توزیع نیروی برق اردبیل خبر داد؛

رشد ۶.۵ درصدی مصرف انرژی برق در اردبیل

شیوا بیان- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از رشد 6.5 درصدی مصرف انرژی برق در طول 6 ماهه نخست سال 99 در استان خبر داد.