توسعه | شیوا بیان
شورا و شهرداری نمین شفاف و همدل بر محور توسعه و خدمت 07 دی 1399
در گفتگو با شیوا بیان عنوان شد:

شورا و شهرداری نمین شفاف و همدل بر محور توسعه و خدمت

اردبیل- نمین- رئیس شورای اسلامی شهر نمین گفت: همدلی و هم افزایی شورای شهر و شهرداری نمین از عوامل موفقیت در جهت خدمت به مردم و توسعه شهر نمین است.

اهمیت خوشه‌های صنعتی در افزایش تولید 17 آذر 1399
مدیرعامل شهرک های صنعتی اردبیل تاکید کرد:

اهمیت خوشه‌های صنعتی در افزایش تولید

اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ضمن تاکید بر نقش مهم خوشه های کسب و کار در توسعه صنعت استان، از نقش محوری و بنیادین خوشه‌ها در افزایش هم افزایی واحدهای تولیدی خبر داد.

تسریع در روند ایجاد شهرک‌ها عامل اصلی افزایش سرمایه‌گذاری‌ 12 مهر 1399
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل عنوان کرد؛

تسریع در روند ایجاد شهرک‌ها عامل اصلی افزایش سرمایه‌گذاری‌

شیوا بیان- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: با تسریع در روند ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، میزان سرمایه گذاری‌ها در استان افزایش خواهد یافت.