ثبت احوال
وضعیت جمعیت استان اردبیل رو به میانسالی و پیری است 13 دی 1399
مدیرکل ثبت احوال استان:

وضعیت جمعیت استان اردبیل رو به میانسالی و پیری است

اردبیل- مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل گفت: وضعیت جمعیت استان اردبیل رو به میانسالی و پیری است.